Rekreasjonssalg av cannabis begynte i januar 2018, og mens mange har spilt etter reglene, fortsetter den ulovlige veksten og salget av planten å undergrave de som følger reglene.Lisensiert til å vokse, produsere og selge

Statens lisensutstedelse begynte i 2018, men data er ikke tilgjengelig for det første året fordi de ble utstedt som midlertidige lisenser. Datasett begynner i 2019, da 12-måneders årlige og foreløpige lisenser begynte å bli utstedt, ved bruk av online lisenssystemer. Lisensene forblir aktive i ett år, hvoretter de kan fornyes i ytterligere 12 måneder. Denne listen viser tellinger av når lisensene først ble utstedt, men ikke hver gang en ble fornyet.

Cannabisstatus etter stat

Marihuana er lovlig for voksne å bruke i 18 stater og Washington, D.C. Medisinsk marihuana er lovlig i 37. Senest legaliserte New Mexico, Virginia og Connecticut rekreasjons cannabis.